Zákony
Zákony
Daňový kalendář Únor
8.2. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za leden
11.2.spotřební daň
 • splatnost daně za  prosinec – mimo spotřební daň z lihu
15.2.daň z příjmu FO
 • podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
18.2.daň z příjmu FO
 • Oznamovací povinnost podle § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků (u poplatníků, kteří vyplatili v průběhu kalendářního roku 2007 fyzické osobě za její jinou samostatně výdělečnou činnost nebo pronájem částku v úhrnu přesahující 40 000 Kč)
20.2.daň z příjmu FO
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.2.spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za únor a splatnost spotřební daně z lihu za leden
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor
ekologické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
29.2.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna
Daňový kalendář Leden
8.1. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za prosinec
9.1.spotřební daň
 • splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu)
21.1.daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.1.spotřební daň
 • splatnost spotřební daně z lihu za listopad
25.1.spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 12/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 4.čtvrtletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí
31.1.daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2007
daň z nemovitosti
 • daňové přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 2007
daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince
biopaliva
 • hlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 4. čtvrtletí
Daňový kalendář Březen
3.3.daň z příjmu FO
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2007správci daně
10.3. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za únor
11.3.spotřební daň
 • splatnost daně za leden mimo spotřební daň z lihu
17.3.daň z příjmu FO
 • zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)
20.3.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.3.spotřební daň
 • daňové přiznání za únor
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
26.3.spotřební daň
 • splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
31.3.daň z příjmů
 • podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)
 • podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
Služby

Zákony

Stránka se připravuje

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika