Zákony
Zákony
Daňový kalendář Červenec
8.7. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za červen
10.7.spotřební daň
 • splatnost daně za květen mimo spotřební daň z lihu
15.7.silniční daň
 • záloha na daň za 2.čtvrtletí
21.7.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za červen
25.7.spotřební daň
 • daňové přiznání za červen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za květen pouze daň z lihu
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za červen a 2.čtvrtletí
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  červen
31.7.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu června
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 2. čtvrtletí
 
 • podání Přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za rok 2007 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů zpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto Přehledu.
Daňový kalendář Červen
2.6.daň z nemovitosti
 • splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
 • splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
09.6. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za květen
spotřební daň
 • splatnost daně za duben mimo spotřební daň z lihu
16.6.daň z příjmu FO
 • pololetní a čtvrtletní záloha na daň
20.6.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za květen
24.4.spotřební daň
 • a splatnost spotřební daně z lihu za únor
25.6.spotřební daň
 • splatnost daně za květen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za květen
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  květen
30.6.daň z příjmu FO
 • podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu května
Daňový kalendář Srpen
8.8. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za červenec
11.8.spotřební daň
 • splatnost daně za červen mimo spotřební daň z lihu
20.8.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za červenec
25.8.spotřební daň
 • splatnost daně za červen pouze daň z lihu
 
 • daňové přiznání za červenec
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za červenec
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  červenec
Služby

Zákony

Stránka se připravuje

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika