Zákony
Zákony
Daňový kalendář Říjen
08.10. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za září
10.10.spotřební daň
 • Splatnost daně za srpen mimo spotřební daň z lihu
15.10.silniční daň
 • záloha na daň za 3 .čtvrtletí
20.10.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za září
27.10.spotřební daň
 • daňové přiznání za září
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za září a 3.čtvrtletí
 • souhrnné hlášení za 3.čtvrtletí
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  září
31.10.daň z příjmu FO
 • odvod srážkové daně sražené v září
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 3. čtvrtletí
daň z přidané hodnoty
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a Zákona o DPH, která chce být registrováva od 1.1.2009
Daňový kalendář Září
1.9.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu července
daň z nemovitosti
 • splatnost 2.splátky daně u zemědělců daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč
8.9. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za srpen
9.9. spotřební daň
 • splatnost daně za červenec mimo spotřební daň z lihu
15.9.daň s příjmu FO
 • čtvrtletní záloha na daň
22.9.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za srpen
24.9.spotřební daň
 • splatnost daně za červenec pouze spotřební daň z lihu
25.9.spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za srpen
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  srpen
30.9.daň z příjmu
 • odvod srážkové daně sražené v srpnu
Daňový kalendář Listopad
10.11. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za říjen
spotřební daň
 • splatnost daně za září mimo spotřební daň z lihu
20.11.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za říjen
24.11.spotřební daň
 • splatnost daně za září pouze spotřební daň z lihu
25.11.spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za říjen
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  říjen
Služby

Zákony

Stránka se připravuje

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika