Ceník
Ceník
Daňový kalendář Listopad
10.11. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za říjen
spotřební daň
 • splatnost daně za září mimo spotřební daň z lihu
20.11.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za říjen
24.11.spotřební daň
 • splatnost daně za září pouze spotřební daň z lihu
25.11.spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za říjen
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  říjen
Daňový kalendář Říjen
08.10. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za září
10.10.spotřební daň
 • Splatnost daně za srpen mimo spotřební daň z lihu
15.10.silniční daň
 • záloha na daň za 3 .čtvrtletí
20.10.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za září
27.10.spotřební daň
 • daňové přiznání za září
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za září a 3.čtvrtletí
 • souhrnné hlášení za 3.čtvrtletí
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  září
31.10.daň z příjmu FO
 • odvod srážkové daně sražené v září
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 3. čtvrtletí
daň z přidané hodnoty
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a Zákona o DPH, která chce být registrováva od 1.1.2009
Daňový kalendář Prosinec
1.12.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu října
daň z nemovitosti
 • splatnost 2.splátky daně u zemědělců daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč
8.12. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za listopad
10.12.spotřební daň
 • splatnost daně za říjen mimo spotřební daň z lihu
15.12.daň z příjmu FO
 • odvod čtvrtletní a pololetní zálohy
silniční daň
 • záloha na daň za říjen + listopad
22.12.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za listopad
29.12spotřební daň
 • daňové přiznání za listopad a splatnost spotřební daně z lihu za říjen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za listopad
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  listopad
31.12.daň z příjmu FO
 • odvod srážkové daně sražené v listopadu
Služby

Ceník služeb

Ceník účetních a daňových prací závisí na množství zpracovaných dokladů a na požadavcích klienta. Může se měnit směrem nahoru i dolu, vše závisí na množství a složitosti dodaných dokladů.

Cena účetních prací vychází z předpokládané zálohy, která se po domluvě s klientem (čtvrtletně, pololetně nebo ročně) přepočítá v závislosti na počtu zaúčtovaných účetních položek, což znamená, že vyúčtování je přepočet zaúčtovaných položek s odečtem zaplacené zálohy.

Zpracováváme i jednorázově účetnictví pro živnostníky, kteří nejsou plátci DPH a přece musí podávat Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi s Vámi probereme Vaše doklady a vypracujeme podrobnou nabídku. K tomu potřebujeme znát počet přijatých a vydaných faktur, počet pokladních dokladů, počet položek na výpisu, počet zaměstnanců, případně dalších Vašich požadavků.

Přehled cen

Minimální cena za daňovou evidenci1.500 Kč
Minimální cena za účetnictví3.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (jen zaměstnanci)1.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů a podání2.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně povinných příloh
a podání
3.500 Kč
Přiznání k DPH a silniční daniv ceně zálohy
Cena za položku25 Kč
Zpracování mezd250 Kč/os/m
Zastupování klienta při kontrolách na FÚ, ZP, OSSZ400 Kč/hod.
Zajištění odkladů daní po dohodě s daňovým poradcem

Cena za zpracování mezd je konečná, je v ní zahrnuto přihlášení, odhlášení zaměstnance, ELDP, veškerá evidence a jejich podání.

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika