Ceník
Ceník
Daňový kalendář Květen
9.5. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za duben
12.5.spotřební daň
 • splatnost daně za březen mimo spotřební daně z lihu
20.5.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
26.5.spotřební daň
 • splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za duben
Daňový kalendář Duben
8.4. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za březen
 • Podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně a doplacení zdravotního pojištění za rok 2007 u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci a přiznání bylo podáno v nejzazší lhůtě, tj. 31. března, nebo po této lhůtě, jinak se přehled podává do 8 dnů po podání přiznání)
9.4.spotřební daň
 • splatnost daně za únor mimo spotřební daně z lihu
15.4.silniční daň
 • záloha na daň za 1.čtvrtletí
21.4.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.4.spotřební daň
 • a splatnost spotřební daně z lihu za únor
25.4.spotřební daň
 • daňové přiznání za březen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za březen a 1.čtvrtletí.
 • souhrnné hlášení za 1.čtvrtletí.
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
30.4.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v březnu
 
 • podání Přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za rok 2007 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, nebyl-li přehled podán ve lhůtě podání kopie plné moci daňového poradce ke zpracování přiznání k dani z příjmů příslušné správě sociálního zabezpečení (u OSVČ, kterým toto přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 1. čtvrtletí
Daňový kalendář Červen
2.6.daň z nemovitosti
 • splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
 • splatnost 1.splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
09.6. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za květen
spotřební daň
 • splatnost daně za duben mimo spotřební daň z lihu
16.6.daň z příjmu FO
 • pololetní a čtvrtletní záloha na daň
20.6.daň z příjmu FO
 • Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů za květen
24.4.spotřební daň
 • a splatnost spotřební daně z lihu za únor
25.6.spotřební daň
 • splatnost daně za květen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za květen
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  květen
30.6.daň z příjmu FO
 • podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu května
Služby

Ceník služeb

Ceník účetních a daňových prací závisí na množství zpracovaných dokladů a na požadavcích klienta. Může se měnit směrem nahoru i dolu, vše závisí na množství a složitosti dodaných dokladů.

Cena účetních prací vychází z předpokládané zálohy, která se po domluvě s klientem (čtvrtletně, pololetně nebo ročně) přepočítá v závislosti na počtu zaúčtovaných účetních položek, což znamená, že vyúčtování je přepočet zaúčtovaných položek s odečtem zaplacené zálohy.

Zpracováváme i jednorázově účetnictví pro živnostníky, kteří nejsou plátci DPH a přece musí podávat Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi s Vámi probereme Vaše doklady a vypracujeme podrobnou nabídku. K tomu potřebujeme znát počet přijatých a vydaných faktur, počet pokladních dokladů, počet položek na výpisu, počet zaměstnanců, případně dalších Vašich požadavků.

Přehled cen

Minimální cena za daňovou evidenci1.500 Kč
Minimální cena za účetnictví3.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (jen zaměstnanci)1.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů a podání2.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně povinných příloh
a podání
3.500 Kč
Přiznání k DPH a silniční daniv ceně zálohy
Cena za položku25 Kč
Zpracování mezd250 Kč/os/m
Zastupování klienta při kontrolách na FÚ, ZP, OSSZ400 Kč/hod.
Zajištění odkladů daní po dohodě s daňovým poradcem

Cena za zpracování mezd je konečná, je v ní zahrnuto přihlášení, odhlášení zaměstnance, ELDP, veškerá evidence a jejich podání.

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika