Ceník
Ceník
Daňový kalendář Únor
8.2. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za leden
11.2.spotřební daň
 • splatnost daně za  prosinec – mimo spotřební daň z lihu
15.2.daň z příjmu FO
 • podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
18.2.daň z příjmu FO
 • Oznamovací povinnost podle § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků (u poplatníků, kteří vyplatili v průběhu kalendářního roku 2007 fyzické osobě za její jinou samostatně výdělečnou činnost nebo pronájem částku v úhrnu přesahující 40 000 Kč)
20.2.daň z příjmu FO
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.2.spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za únor a splatnost spotřební daně z lihu za leden
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor
ekologické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
29.2.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna
Daňový kalendář Leden
8.1. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za prosinec
9.1.spotřební daň
 • splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu)
21.1.daň z příjmu
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.1.spotřební daň
 • splatnost spotřební daně z lihu za listopad
25.1.spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za 12/2007 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 4.čtvrtletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí
31.1.daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2007
daň z nemovitosti
 • daňové přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 2007
daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince
biopaliva
 • hlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 4. čtvrtletí
Daňový kalendář Březen
3.3.daň z příjmu FO
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2007správci daně
10.3. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za únor
11.3.spotřební daň
 • splatnost daně za leden mimo spotřební daň z lihu
17.3.daň z příjmu FO
 • zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)
20.3.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.3.spotřební daň
 • daňové přiznání za únor
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
26.3.spotřební daň
 • splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
31.3.daň z příjmů
 • podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)
 • podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
Služby

Ceník služeb

Ceník účetních a daňových prací závisí na množství zpracovaných dokladů a na požadavcích klienta. Může se měnit směrem nahoru i dolu, vše závisí na množství a složitosti dodaných dokladů.

Cena účetních prací vychází z předpokládané zálohy, která se po domluvě s klientem (čtvrtletně, pololetně nebo ročně) přepočítá v závislosti na počtu zaúčtovaných účetních položek, což znamená, že vyúčtování je přepočet zaúčtovaných položek s odečtem zaplacené zálohy.

Zpracováváme i jednorázově účetnictví pro živnostníky, kteří nejsou plátci DPH a přece musí podávat Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi s Vámi probereme Vaše doklady a vypracujeme podrobnou nabídku. K tomu potřebujeme znát počet přijatých a vydaných faktur, počet pokladních dokladů, počet položek na výpisu, počet zaměstnanců, případně dalších Vašich požadavků.

Přehled cen

Minimální cena za daňovou evidenci1.500 Kč
Minimální cena za účetnictví3.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (jen zaměstnanci)1.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů a podání2.500 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně povinných příloh
a podání
3.500 Kč
Přiznání k DPH a silniční daniv ceně zálohy
Cena za položku25 Kč
Zpracování mezd250 Kč/os/m
Zastupování klienta při kontrolách na FÚ, ZP, OSSZ400 Kč/hod.
Zajištění odkladů daní po dohodě s daňovým poradcem

Cena za zpracování mezd je konečná, je v ní zahrnuto přihlášení, odhlášení zaměstnance, ELDP, veškerá evidence a jejich podání.

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika