Služby
Služby
Daňový kalendář Duben
8.4. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za březen
 • Podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně a doplacení zdravotního pojištění za rok 2007 u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci a přiznání bylo podáno v nejzazší lhůtě, tj. 31. března, nebo po této lhůtě, jinak se přehled podává do 8 dnů po podání přiznání)
9.4.spotřební daň
 • splatnost daně za únor mimo spotřební daně z lihu
15.4.silniční daň
 • záloha na daň za 1.čtvrtletí
21.4.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.4.spotřební daň
 • a splatnost spotřební daně z lihu za únor
25.4.spotřební daň
 • daňové přiznání za březen
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za březen a 1.čtvrtletí.
 • souhrnné hlášení za 1.čtvrtletí.
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
30.4.daň z příjmu FO
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v březnu
 
 • podání Přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za rok 2007 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci), doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, nebyl-li přehled podán ve lhůtě podání kopie plné moci daňového poradce ke zpracování přiznání k dani z příjmů příslušné správě sociálního zabezpečení (u OSVČ, kterým toto přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě
 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné za 1. čtvrtletí
Daňový kalendář Březen
3.3.daň z příjmu FO
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2007správci daně
10.3. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za únor
11.3.spotřební daň
 • splatnost daně za leden mimo spotřební daň z lihu
17.3.daň z příjmu FO
 • zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)
20.3.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.3.spotřební daň
 • daňové přiznání za únor
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
26.3.spotřební daň
 • splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
31.3.daň z příjmů
 • podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyrovnání této daně za zdaňovací období 2007 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)
 • podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání
 • odvedení srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
Daňový kalendář Květen
9.5. 
 • odvedení zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za duben
12.5.spotřební daň
 • splatnost daně za březen mimo spotřební daně z lihu
20.5.daň z příjmu FO
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
26.5.spotřební daň
 • splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
ekologické  daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za  únor
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za duben
Služby

Vedení účetnictví

Vítejte na stránkách účetní kanceláře, která Vám nabízí vedení, rekonstrukci a kontrolu účetnictví a daňové evidence. Jsme účetní firma založená v roce 1998. Preferujeme individuální přístup ke každému z klientů a základě osobního jednání. Maximálně se snažíme vyjít vstříc klientovým požadavkům. Nabízíme férové jednání, flexibilitu a nesdělujeme důvěrné informace třetím osobám.

Spolupracujeme s daňovým poradcem, se kterým je možný osobní kontakt a vyřešení veškeré daňové problematiky. Samozřejmostí je zpracování měsíčních a čtvrtletních Přiznání k DPH, Přiznání k dani silniční, Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, také zpracování mezd a personalistiky.

Také zpracováváme Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob v malém rozsahu při doložení dokladů jednou za rok. Dále zajišťujeme přípravu dokladů ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP a jejich zajištění.

Pracujeme na účetním programu VARIA, který je tvořen ve společnosti s účetními a programátory znající účetní problematiku. Program lze upravit i na základě individuálního požadavku.

Dále pracujeme na programu FORM STUDIO, na kterém zpracováváme různé druhy formulářů a tiskopisů. Také pracujeme na programu CODEXIS (Atlas software), který používá daňová správa.

Reference

Našimi klienty jsou podnikatelé a firmy ze všech druhů oborů, a proto máme zkušenosti s celou řadou forem podnikání. Při osobním jednání Vám rádi uvedeme konkrétní reference o našich klientech, kteří souhlasili se zařazením do této kategorie.

Reference v citlivé oblasti ekonomiky na webu nezveřejňujeme, v případě Vašeho zájmu Vám individuálně poskytneme možnost ověřit si kvalitu našich služeb po dohodě u některého našeho klienta.

Daňová evidence

Zajišťujeme vedení účetnictví a daňové eviden-ce malým, středním i velkým firmám. Preferujeme individuální přístup ke všem klientům a snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům.


Poskytujeme
zpracování veškerých předaných účetních dokladů


 • zpracování měsíční uzávěrky, roční uzávěrky
 • přehledy dle potřeb klienta
 • účetní poradenství
 • příprava dokladů a zastupování s plnou mocí ke kontrole na FÚ, OSSZ a ZP
 • spolupráci s daňovým poradcem (možný osobní kontakt)

Mzdy a personalistika

Vedeme celkovou mzdovou agendu. Po vzáje-mné dohodě nabízíme zpracování pracovních smluv a dohod o provedení práce. Samozřejmostí je za-stupování na základě plné moci na všech úřadech a při všech kontrolách.

Nabízíme

 • evidenci zaměstnanců (přihlášení, odhlášení a různé přehledy)
 • zpracování mezd (výplatní pásky, příkazy k úhradě, odvody, zákonné pojištění zaměstnanců)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP
 • mzdové listy, evidenční listy
 • evidence exekucí u zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou

Kontaktní údaje

Petra Špátová
mob. tel.: 602 742 861
e-mail: info@ucto-spatova.cz
IČ: 883 58 259, DIČ: CZ8353103968
NEPLÁTCE DPH

Účetnictví Špátová / daňová a účetní evidence / mzdy a personalistika